เศษรฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

 

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการกิน การแตงกายที่อยู่อาศัยเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรามีชีวิตที่สะดวกสบายแต่มันก็ทำให้เราเสื่อมเสีย สี้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของเรามากยี่งขึ้น

โรงเรียนสบเมยวิทยาคมของเราก็มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการ โครงการเลี้ยงหมูหลุมและ เลี้ยงไก่   เป็นต้น เพื่อเป็นการฝึกให้นัก่รียนทุกคนรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียนรู้ทักษะด้านการเลี้ยงอาชีพด้วยตนเองเพิ่มรายได้ให้กับตนเองประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงงเรียนที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นนี้ได้มีการจัดทำไว้แล้วในโรงเรียนสบเมยวิทยาคมของเรากลุ่มของพวกเราจึงได้มีการจัดทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงโดยเอาโครงงาน ทั้ง2 ฐานการเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงไก่ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคมมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำเป็นโครงงานเหลือเพียงโครงงานเดียวเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลได้สะดวกไม่ซับซ้อนมากต่อการค้นคว้าแต่เราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนและเพิ่มข้อมูลบางส่วนที่สำคัญลงไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s